A(z) Mazsola Konyhája oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak.

Étlapunk


Adatkezelési Nyilatkozat

A mazsolakonyhaja.hu weboldal szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes Vevői regisztrációt követően vehetőek igénybe. A weboldal használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. A regisztráció és az adatkezelés célja a Vevőkkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, a Vevők részére a megrendelt termékek megfelelő kiszállítása, valamint a termék vételárának megfelelő számlázása. Ettől eltérő célokra az adatkezelő a személyes adatokat nem használja.

Regisztrációs feltételek

A sikeres regisztráció feltétele, hogy a következő adatokat a regisztráció során a Vevő megadja: -választott felhasználói név -választott jelszó -email cím -telefonszám -irányítószám -cím Vevői adatok A regisztráció során a Vevők olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Adatok kezelője

A Vevői adatok kezelője a mazsolakonyhaja.hu weboldal üzemeltetője a MA-ZSOLA 2002 Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezeléshez való hozzájárulás

A Vevő regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy a mazsola.hu weboldal üzemeltetője a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben írtaknak megfelelően nyilvántartsa, kezelje és a Felhasználók részére továbbítsa. Az adatkezelés kezdete a MA-ZSOLA 2002 Kft. által üzemeltetett mazsolakonyhaja.hu weboldalon történő Vevői regisztráció időpontja. Az adatkezelés időpontjának a vége a Vevői adatok törlésének az időpontja.

Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

Vevői adatkezelés

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. A regisztráció során megadott adatokat mind a Vevő, mind a mazsolakonyhaja.hu weboldal üzemeltetője, a MA-ZSOLA 2002 Kft. kezdeményezheti. A Vevő által igényelt adat törlés esetén, melyet eljutat az adatkezelő részére email-ben (info@mazsolakonyhaja.hu),a MA-ZSOLA 2002 Kft a törlési igény beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat. Amennyiben a Vevő jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, a MA-ZSOLA 2002 Kft jogosult a hozzáférés megtagadásával egyidejűleg a vevő valamennyi személyes adatát azonnal törölni.

Az adatkezelési nyilatkozat módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Vevő amennyiben a módosítás hatálybalépését követően használja a mazsolakonyhaja.hu weboldal szolgáltatásait, azzal elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.


Összesen: 0 Ft
Kedvezmény: 0 Ft
Fizetendő: 0 Ft