Baromfi orsofereg


Orsóférgek

Látták: Baromfi orsofereg 1 Parasit. Hang Ujabb lehetőségek a baromfi-orsóférgesség elleni küzdelemben Dr. NEMESÉRI László Országos Állategészségügyi Intézet, Budapest Ismeretes, hogy a nagyüzemi baromfitenyésztés uj követelmények elé állította a baromfibetegségek elleni küzdelemben az állatorvosokat, hiszen a nagy tömegben együtt tartott állatok között természetesen sokkal könnyebben terjednek el a betegségek, és igen gyakran járványos jelleggel lépnek fel.

Az állatorvos tevékenységének súlya manapság a régebben szokásos egyedi gyógykezelésről egyre inkább a tömegkezelésre, valamint a prevencióra, az állatok egészségének a megóvására, sőt a termelékenység növelésére tevődik át. A prevención ma már baromfi orsofereg a fertőző és a parazitás betegségek, az elhullások és kényszervágások elleni védekezést értjük, hanem ezenkívül mindazon állategészségügyi rendszabályok Összességét, amelyek a baromfitenyésztés termelékenységét, a kedvező takarmányértékesítést, a megfelelő súlygyarapodást, a magas tojáshozamot hivatottak elősegíteni.

Szinte a világ minden részén előfordul e bántalom; hazánkban is ritkaságnak számit az baromfi orsofereg, mentes állomány.

A csirkékben márnövendékekbenfelnőttekben pedig ennél több féreg okoz tüneteket. A csirkék bágyadtak, soványodnak, nem fejlődnek, gyakran van hasmenésük, a takarmányt rosszul értékesitik, sulyo3 c est quoi des jumeaux paraziták esetén el is pusztulhatnak.

A tojók tojáshozama jelentősen csökken. Az orsóférgesség csökkent i a baromfi immunizálhatóságát a fertőző betegségekkel szemben; a fertőzött'állatok érzékenyebbek egyéb kórokozók iránt.

Navigációs menü

Ha csupán 5 dkg s u l y v e s z t e s é g - e t tételezünk fel állatonként,akkor ez országosan 2 millió kg élősúlyveszteséget jelent, melynek értéke kb. Ha az orsóférgesség következtében létrejövő t o j á s v e s z baromfi orsofereg e s é g e t 5 -ra becsüljük, akkor ez - figyelembevévé azt, hogy az évi tojástermelésük millió db - évente országosan mintegy m i l l i ó Ft veszteséget tesz ki.

Természetesen súlyban és pénzben ki nem fejezhető takarmány is elvész az orsóférgesség következtében. Azt mondhatjuk, hogy circulus v i t i - osus" áll fenn a baromfi orsóférgessége és A-vitamin forgalma között. Az A-vitaminnal való bőséges ellátottság növeli a baromfi rezisztenciáját az orsóférgekkel szemben, az A-hypovitaminosis viszont kedvez a férgek megtelepedésének. A fertőzött csirkék bélnyálkahártyájának bántalmazottsága folytán a szervezet A-vitaminforgalma zavart, baromfi orsofereg.

Az elmondottakból következik, hogy az orsóférgesség elleni gyógykezelés után gondot kell forditani a szervezet A-vitaminnal való feltöltésére. Az orsóférgesség g y ó g y k e z e l é s é r e több készítmény áll rendelkezésre.

Tömegkezelésre legalkalmasabb az Ascar a t ; hátránya, hogy drága. Egy csirke kezelése egy fillérbe kerül, hátránya viszont, hogy egyedi kezelést igényel. Ellentétben egyes irodalmi adatokkal, a benzinnel megfelelő helmint gyógyszer gyermekek számára kezelt állatok husa a benzin szagát nem veszi át,igy a kényszervágott állatok baromfi orsofereg fogyaszthatók.

A vegyes, Ascaridia- és Heterakis-fertőzöttség kezelésére baromfi orsofereg az A s c a - r a t és a F e n o z i n kev e r é k é n e k egyidejű alkalmazása, 0,4 g, i l l.

Ujabb lehetőségek a baromfi-orsóférgesség elleni küzdelemben

Bármelyik készítményt is alkalmazzuk, a kezelés hasznos az állomány szempontjából, mert az állomány nagy része megszabadul az orsóférgektől. Az orsóféregpeték biztosan csak betonozott vagy kövezett talajon széles szalag eléri a el.

Az itt megjelentetett anyagok a szerző saját tulajdonát képező szellemi termékek, melyek nyilvános felhasználásához pl. Egyetlen nőstény naponta petét is képes üríteni, és a bélben megtelepedett orsóférgek akár egy esztendeig is megmaradnak a gazdaállatban.

Jól használható erre a célra a 2 os forró nátronlúg, még hatásosabb a talaj benzinlámpával való felégetése. Kis területű, megfelelő padozatú ólakban alkalmas ez az eljárás, tágas kifutókban, baromfiudvarokban azonban nem ajánlatos. Tekintettel arra, hogy a peték elpusztítását, vagyib az állatok fertőződésének megakadályozását a legtöbb esetben nem tudjuk biztositanl, ezért bár több korszerű gyógyszerkészítmény is forgalomba került, be kell vallanunk, hogy az orsóférges fertőzöttség hazánkban nem csökkent, sőt a nagyüzemi baromfitenyésztés térhódítása következtében bizonyos fokú emelkedés mutatkozik.

Az orsóférgek elleni védekezésnek ez idő szerint és még baromfi orsofereg ideig a legeredményesebb módja a gyógyszeres terápia.

a gyermekek férgeknél a leghatékonyabb gyógyszer oncosphere platyhelminthes

A terápia azonban csak akkor lesz valóban hatékony fegyver az orsóférgesség elleni küzdelemben, ha azt célszerűbben fogjuk alkalmazni, mint eddig. Ha ugyanis - mint manapság baromfi orsofereg szokásos. Milyen kezelési rendszert ajánlatos alkalmazni a baromfi-orsóférgesség ellen?

A baromfik orsóférgessége | Kárpátalja

Olyan módszert, 4 melynek segítségével aktívabban avatkoznatunk be a gazda-parazita viszonyba. Beavatkozásunk célja a baromfi leromlásának, a k l i n i kai orsóférgességnek, a termékhozam csökkenésének, továbbá a környezet orsóféregpetékkel való fertőződésének megelőzése, vagyis olyan kezelési eljárás alkalmazása, mely lehetetlenné teszi, hogy a baromfiban egyrészt a fiatal, éretlen, másrészt az ivarérett, peteüritő férgek kifejlődjenek. Erre a célra használható a baromfi orsofereg időpontban, megfelelő készítménnyel végrehajtott gyógykezelés, vagy pedig ujabban bizonyos gyógyszereknek kis adagokban baromfi orsofereg takarmányban való tartós, folyamatos etetése.

baromfi orsofereg

Ez utóbbi esetben az állandó, egyenletes koncentrációban nyújtott gyógyszer baromfi orsofereg elpusztítja az ivarérett férgeket helminthocid hatásgátolja a férgek petetermelését helminthostaticus hatásmásrészt elpusztítja az emésztőcsőben levő petéket és lárvákat ovo-larvicid hatás is. A korszerű szemléletre tehát az jellemző, hogy a gyógykezelés alatt nemcsak a betegterápiát értjük, hanem a g y ó g y k e z e l é s n e k azt a formáját is,amelynek célja a k l i n i k a i m e g b e t e g e d é s m e g e l ő z é s e, a s z u b - k l i n i k a i fe»rtőzöttség o k o z t a hozamc s ö k k e n é s és a k ü l s ő k ö r n y e z e t f e r t ő z ő d é s é n e k a m e g a k a d á l y o z á s a, s igy a baromfi orsofereg fertőzöttségét fokozatosan csökkentve a baromfi fertőződésének a lehetőségét is jelentősen mérsékeljük.

baromfi orsofereg

Ezt a céltudatos, tervszerű védekezési eljárást p r e v e n t í v teráp i á n a k nevezzük. A preventív terápiás eljárások kidolgozására irányuló vizsgálatok már régebben elkezdődtek.

baromfi orsofereg

IsmereteB például, hogy a csirkék vakbél-coccidiosisa néhány évvel ezelőtt egyike volt azon betegségeknek, amely a nagyüzemi baromfitenyésztés rentabilitását komolyan veszélyeztette.

A- megfelelő gyógyszerekkel végzett preventív kezelés alkalmazása óta a vakbél-coccidiosis már csekély veszteségeket idéz élő. A különféle helminthosisok elleni preventív kezelés céljából a hygromycln B-vel, a fenotiazinnal, a thiabendazollal, a piperazin-készltményékkel, a hexaklorofénnel és más vegyületekkel végeztek eddig baromfi orsofereg kielégítő eredményű k i - 5 Bérleteket pl.

A baromfi-orsóférgesség preventív kezelésére külföldön már évek óta jó eredménnyel alkalmazzák a h y g r o m y baromfi orsofereg i n B-t. A gyógyszer lárvaellenes hatása abban nyilvánul meg, hogy a féregfejlődést meghosbzabit ja. A h y g r o m i c y n B-t tartalmazó takarmányt a tyúkok jó étvággyal eszik, toxicitás!

Legújabb írások

Hazánkban az utóbbi időben vizsgálatokat végeztek két készítménynek, a P u r i d i n - nek és a R o d á n - nak a preventív terápiában való felhasználhatóságára vonatkozóan. A P u r i d i n coccidiostaticus és bacteriostaticus hatása mellett helminthostaticus hatással is rendelkezik.

A P u r i d i n hatására az anyagcseréjükben megzavart Ascaridla-lárvák fejlődése lelassul, vitalitásuk csökken, s anélkül, hogy rendes testnagyságukat elérnék, a kiürülő béltartalommal a külvilágra kerülnek.

baromfi orsofereg giardiasis blood in stool

A P u r i d i n tehát alkalmasnak látszik nemcsak egyes baromfiállományok Ascaridia-mentes felnevelésének biztosítására, hanem tartós alkalmazása esetén a baromfitelepek Baromfi orsofereg megszüntetésére is. Nagyüzemi tojóállományok ascaridiosisának gyógykezelésére a F u- r i d i n 0,04 os takarmánykeverékben két hétig történő etetése ajánlatos.

Vizsgálataim baromfi orsofereg a R o d á n 0,06 -os takarmánykoncentrációban a csirkék kéthetes korától kezdve folyamatosan,tartósan etetve kifejezett helminthostatieus hatást fejt ki az A.

Az orsóférgesség okai, tünetei és kezelése

Az eddig végzett baromfi orsofereg és külföldi vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a baromfi orsóférgessége elleni küzdelemben - de általában több fontos parazitózis elleni harcban is baromfi orsofereg a preventív terápia alkalmazása járható útnak látszik. Meggyőződésem, hogy ha a gyakorlatban dolgozó szakemberek munkájuk során a preventív terápiát helyesen alkalmazzák, akkor a baromfi-orsóférgesség elleni küzdelemben figyelemre méltó eredményeket érhetnek majd el.

Rámutat, hogy a baromfi-ascaridiosis elleni küzdelemben nagyüzemi viszonyok között tartós, hathatós eredmény csakis a preventív kezelési eljárástól várható, ezért a takarmányban elkeverve folyamatosan, tartósan kell etetni alacsony szubterápiás dózisban olyan a]kai mas gyógyszert, amely állandó, egyenletes koncentrációja folytán elpusztítja egyrészt az ivarérett, másrészt az éretlen férgeket és a lárvákat is.

felnőttkori helminthiasis tünetei és kezelése

A preventív terápia célja a klinikai megbetegedés megelőzése, a szubklinikai fertőzöttség okozta, hozamcsökkenés és a külső környezet fertőződésének megakadályozása. Végül ismerteti a baromfi-ascaridiosis preventív terápiájában két magyar készítménnyel, a Puridinnel és a Rodánnal végzett vizsgálatok kedvező eredményeit.

Orsóférgek – Wikipédia

In large scale farming only preventive treatment proved effective. Thus a medicated foodstuff containing any potent substance must be fed continuously at a subtherapeutic level which, on account of its consistent concentration k i l l s sexually mature and immature wcrms, and the larvae as well.

The aim of this method of therapy is to prevent infestations that produce clinical baromfi orsofereg, to avoid the drop in production caused by subclinical Infestation, and to prevent the premises from becoming infected.

Favourable results of baromfi orsofereg carried out with Furidin and Rodan, two Hungarian preparations, are reported. Az orsóférgesség megelőzése baromfi orsofereg orvoslása. Furidin alkalmazása tojóállományok ascaridiosisának orvoslására. Jl Érkezett:' ' Dr. Tábornok u.

  1. Az orsóférgesség okai, tünetei és kezelése
  2. Jó parazita gyógyszeres kezelés az emberek számára
  3. Diphyllobothriasis kezelés áttekintése
  4. Gyermekek számára a férgek és gyermekek megelőzésére
  5. Ujabb lehetőségek a baromfi-orsóférgesség elleni küzdelemben - PDF Free Download
  6. Zártan tartott csirkék parazitózisai - Agro Napló - A mezőgazdasági hírportál
  7. A baromfik orsóférgessége